Puncak Niaga Terima Anugerah di MSWG-ASEAN Corporate Governance 2020

Shah Alam, 23 September – Puncak Niaga Holdings Berhad (“Puncak Niaga”) menduduki tempat ke-44 di antara 100 syarikat teratas untuk “CG Disclosure” dan turut dianugerahkan dengan “Excellence Award for CG Disclosure (Category-Market below RM100 million)” di MSWG-ASEAN Corporate Governance 2020.

Badan Pengawas Pemegang Saham Minoriti (MSWG) ditubuhkan sebagai inisiatif pemerintah pada tahun 2000 sebagai sebahagian daripada kerangka pasaran modal yang lebih luas untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoriti melalui aktivisme pemegang saham. Ini adalah salah satu jalan disiplin pasaran untuk mendorong tadbir urus yang baik di kalangan syarikat tersenarai awam dengan objektif untuk meningkatkan nilai pemegang saham dari masa ke semasa.

Selama bertahun-tahun, MSWG telah berkembang menjadi organisasi penyelidikan bebas mengenai hal-hal tadbir urus korporat. MSWG menyediakan platform dan suara kolektif kepada pemegang saham minoriti runcit dan institusi dan menasihati untuk memberi suara pada mesyuarat umum syarikat tersenarai awam.

Puncak Niaga adalah antara 851 syarikat PLC yang dinilai oleh MSWG menggunakan ASEAN CG Scorecard pada tahun 2020. Penilaian 2020 merangkumi laporan tahunan, laporan tadbir urus dan laporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh PLC untuk tahun kewangan berakhir 30 April 2019 hingga 31 Mac 2020.

Sebagai rekod, ASEAN CG Scorecard mempunyai dua tahap permarkahan untuk menilai pelaksanaan inti tadbir urus korporat yang baik.

En. Devanesan Evanson, Ketua Pegawai Eksekutif MSWG telah menyampaikan anugerah “Excellence Award for CG Disclosure (Category- Market below RM100 million)” kepada En. Azlan Shah Tan Sri Rozali, Pengarah Urusan Puncak Niaga di Ibu Pejabat Syarikat di Shah Alam, hari ini.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.