TRIplc Santuni Pesakit Terawal Hospital Universiti Teknologi Mara (Huitm) Puncak Alam

YBhg.Dato’ Ts. Jamaludin Buyong, Pemangku Pengarah Urusan TRIplc Berhad telah menyantuni para pesakit terawal yang mendapat rawatan di HUiTM pada 28 Mei 2021.

Semasa kunjungan ke wad, beliau telah menyerahkan hamper buah-buahan kepada para pesakit tersebut sebagai tanda penghargaan kerana memilih HUiTM.

Sebagai syarikat yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan aset hospital bagi tempoh 22 tahun akan datang, adalah penting untuk pihak TRIplc mengukur tahap kepuasan pelanggan melalui maklum balas mereka. Ini membolehkan mereka menilai dan melakukan penambahbaikan yang sewajarnya.

Contact us

Fill in the form below or give us a call and we'll contact you. We endeavour to answer all enquiries within 24 hours on business days.